Banner trang chủ
Thay vì trồng chè hạt trung du như trước đây, nhiều năm nay, xã Hương Trà, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã từng bước cải tạo,...
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3478 /UBND-NL1 về việc đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM đối với các xã đạt...
rau-mam-ha-tinh
Có thể nói trong tất cả các loại rau trồng, không có loại nào thu hoạch nhanh và sạch như rau mầm. Tận dụng lợi thế xã...
Xác định công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng nông thôn...
Đã có khá nhiều hợp tác xã thành công trong việc sản xuất và cung ứng hàng hoá vào các chuỗi cung ứng nông sản an toàn...