Hà Tĩnh đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hữu nghị

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, trong đó, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, tạo điều kiện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào - năm 2019 (Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh)

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào - năm 2019 (Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh hiện có 05 hội hữu nghị thành viên gồm các hội hữu nghị: Việt Nam - Lào; Việt Nam - Nga; Việt Nam - Thái Lan; Việt Nam - Séc, Slovakia; Việt Nam - Ba Lan. Thời gian qua, Liên hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các hội thành viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động hoà bình, hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước ngoài, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của tỉnh đồng thời tìm hiểu dự án, kêu gọi, vận động viện trợ cho tỉnh; mở rộng quan hệ giao lưu, hữu nghị với nhân dân các nước trong khối ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc, Ba Lan, Úc, Bỉ,…; giữ vững mối quan hệ với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có quan hệ với Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cùng với các ngành, địa phương liên quan đã tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực với các đối tác của nước bạn Lào: Hà Tĩnh là địa phương tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành, hệ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề cho cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào với số lượng lớn nhất cả nước. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận đào tạo hơn 3.000 cán bộ, học viên đến từ 18 tỉnh của Lào, . Hàng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ học bổng cho hơn 500 học viên, cán bộ, học sinh, sinh viên Lào giá trị khoảng 6 - 7 tỷ đồng. Từ năm 1999 đến nay, hằng năm, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các đoàn cán bộ phối hợp với Ban Công tác đặc biệt và các ngành liên quan của tỉnh Bolykhămxay, thủ đô Viêng Chăn (Lào) tìm kiếm, cất bốc và tiễn đưa hài cốt 769 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Việt Nam an táng.

Từ năm 2013 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan đã khai thác, tìm kiếm nguồn viện trợ với hơn 120 chương trình, dự án với tổng giá trị giải ngân hàng năm đạt từ 30 - 50 tỷ đồng từ các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững, phù hợp với các ưu tiên, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên hiệp cũng đã phối hợp phát triển mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và con người Hà Tĩnh, trao đổi thông tin tuyên truyền đối ngoại góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường. Các đoàn vào thực hiện đúng Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Trung ương, của tỉnh; các đoàn công tác ra nước ngoài thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị, Công văn số 980-CV/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý các đoàn đi nước ngoài; đảm bảo đi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để lộ lọt thông tin, tài liệu mật của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng quy định pháp luật của nước sở tại và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả công tác.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vẫn còn khó khăn, hạn chế do mô hình tổ chức của Liên hiệp chưa được thống nhất trong toàn quốc nên việc chỉ đạo, triển khai các hoạt động chưa thực sự thuận lợi; lãnh đạo của các Hội thành viên chủ yếu còn kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công tác hội chưa nhiều; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách và điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của Liên hiệp còn khó khăn.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức hữu nghị tỉnh, cần tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong nhân dân và các hội viên đối với vai trò của công tác đối ngoại nhân dân. Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội thành viên, chi hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có chương trình, kế hoạch cụ thể; chọn những việc trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện. Củng cố và phát triển Liên hiệp hội vững mạnh; xây dựng, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các hội thành viên, phát triển thêm hội thành viên và các chi hội cơ sở mới. Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên trách; tăng cường giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn về công tác tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

Nguyễn Thị Như Ngọc - Văn phòng Tỉnh ủy
https://hatinh.dcs.vn/